Entries from 2020-03-30 to 1 day

อาการ COVID-19 ที่ท่านพึ่งสังเกตตัวเอง

อาการ COVID-19 ที่ท่านพึ่งสังเกตตัวเอง อาการ COVID-19 หากท่านมีอาการมีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, ไอ เจ็บคอ, ครั่นเนื้อครั่นตัว, อ่อนเพลีย, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน!!!! ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่…